...
Para Polish Hybrid Color Gel V2 Red
...
Para Polish Color Gel F010 Cassis Red
...
Para Polish Hybrid Color Gel Silver
...
Para Polish Hybrid Color Gel Gold