para gel Brush Oval #7
Para Polish Base Gel
para gel EX CLEAR GEL 10g
para gel Brush Comb
Para AMD49 Art Gel 2g
Para Gel 3D Gel AD11 Lilac
Para Polish Top Gel
para gel Brush Square #7
para gel Brush French #8
Para Gel 3D Gel AD 14 Grey